Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - Kategoria: IV-a

 2. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: IV-a

 3. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Anila Cengu
 • Anisa Duli
 • Aurora Shurbani
 • Besart Matmuja
 • Besmir Rudi
 • Ditmir Gokaj
 • Edlira Thaçaj
 • Elis Dani
 • Elvisa Abulli
 • Emiljano Capo
 • Ermira Hajrullahi
 • Irald Dervishaj
 • Jetleva Burgu
 • Loreta Geraj
 • Marinela Jaupaj
 • Serxho Smakaj
 • Sidita Kastrati
 • Skender Sokoli
 • Zef Zefi
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.1.2019, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.1.2019, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.