Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier - Kategoria: IV-a

 2. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier - Kategoria: IV-a

 3. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier - Kategoria: IV-a

 4. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier - Kategoria: IV-a

 5. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alban Toska
 • Alfred Shabani
 • Ali Zotaj
 • Anisa Brahimaj
 • Ardit Shpata
 • Arieta Mullaj
 • Benard Hoxha
 • Bertil Cipi
 • Bledar Kanina
 • Bledar Lulaj
 • Dorjan Avdalli
 • Edison Oshafi
 • Eldi Stasa
 • Emiljano Capo
 • Erald Balliu
 • Ervin Karumi
 • Grigor Qafzezi
 • Ina Reshlani
 • Joni Pulaj
 • Julian Kostandini
 • Juljan Aliaj
 • Katja Hoxha
 • Leonard Garuli
 • Lulëzim Salaj
 • Marinela Jaupaj
 • Martin Mustafa
 • Olgert Maili
 • Olsi Kondillari
 • Panajot Shkembi
 • Shuaip Nezha
 • Taulant Loloci
 • Xhilda Braka
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.1.2019, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.1.2019, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.