Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

 2. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Elbasan - Kategoria: IV-a

 3. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Elbasan - Kategoria: IV-a

 4. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës - Kategoria: IV-a

 5. Inspektor i dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adelina Lleshi
 • Adrian Sulo
 • Aida Allushi
 • Aida Dika
 • Alba Çapja
 • Albana Shehu
 • Aldo Cenaj
 • Ali Zotaj
 • Andi Kroi
 • Anjeza Hajrullai
 • Ardi Avdillari
 • Arion Simoni
 • Arlind Shehu
 • Armand Guzina
 • Armanda Ymeri
 • Arsen Koxha
 • Atlinda Ndini
 • Benard Hoxha
 • Bledar Elezaj
 • Brikena Mehmeti
 • Desarta Rapushaj
 • Elgerta Haxhi
 • Elida Pjetergjoka
 • Emiljano Capo
 • Eniana Zyla
 • Erald Balliu
 • Erjola Luka
 • Everest Dedja
 • Florjan Toska
 • Gezim Lala
 • Irald Dervishaj
 • Jetnor Zhaboli
 • Juna Cano
 • Kadri Shabanaj
 • Kledi Ruka
 • Ledjan Baholli
 • Leonard Garuli
 • Lulëzim Salaj
 • Manuela Farrici
 • Marinela Jaupaj
 • Marsel Kuqja
 • Mikel Huta
 • Mimoza Corbaxhiu
 • Miranda Coha
 • Muazez Merko
 • Olta Kodra
 • Oltjan Hamza
 • Suela Haxhija
 • Taulant Loloci
 • Valbona Hila
 • Vilma Mukaj
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.1.2019, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.