Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria: IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Kukës - kategoria: IV-b

 3. Specialist në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Lezhë - kategoria: IV-b

 4. Specialist në Sektorin Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - kategoria: IV-b

 5. Specialist (jurist) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Shkodër - kategoria: IV-b

 6. Specialist (jurist) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Zefi
 • Ajlin Alfredaj
 • Anila Meshi
 • Armando Vata
 • Arnald Doçi
 • Arnaldo Gega
 • Arsid Hametaj
 • Artemisa Shquti
 • Bekim Mulaj
 • Benisa Madani
 • Besmir Shehu
 • Blerina Zaja
 • Blerta Nikolli
 • Blerta Turku
 • Davë Gjoni
 • Denisa Fejzo
 • Donald Korbi
 • Enkilejda Halili
 • Erando Laçi
 • Erik Hysenaj
 • Erilda Metalia
 • Erjon Kullolli
 • Ermelinda Mandreca
 • Erona Laçej
 • Ervin Cenaj
 • Gjin Kola
 • Griselda Huti (Berranija)
 • Hafiz Murati
 • Ilirjana Spahiu
 • Klodjana Gjoka
 • Kristine Vuksani
 • Marije Fermosi
 • Merita Bardhoku
 • Mirsela Marashi
 • Misire Gjana
 • Orsjola Teska
 • Pellumb Feneri
 • Satbere Shahu
 • Shefki Germizi
 • Skerdiana Rrungaja
 • Sonila Koçi
 • Stela Gjergji
 • Valbona Malotaj
 • Valmir Tusha
 • Vilma Sokoli
 • Vladimir Sokoli
 • Xheni Axhami
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.