Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Energjisë dhe Industrisë, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Arbiana Bekolli
 • Armanda Ymeri
 • Bledar Lulaj
 • Elton Cerri
 • Enrigerta Hajdari
 • Erion Prendi
 • Erjena Therqaj
 • Ervis Bregu
 • Everest Dedja
 • Fiqiri Gjeta
 • Flamure Shkembi
 • Jetnor Zhaboli
 • Klidi Apostoli
 • Lorena Kristani
 • Melisa Kukaj
 • Mikel Huta
 • Pol Milo
 • Suela Haxhija
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.10.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.10.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë