Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Gjirokastër - kategoria: IV-a

 2. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Korçë - kategoria: IV-a

 3. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Berat - kategoria: IV-a

 4. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Gjirokastër - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alis Rama
 • Anilda Duni
 • Besnik Muçolli
 • Dhimitër Pina
 • Elda Pano
 • Eraldi Binishi
 • Ernes Bendo
 • Ferdinant Ismaili
 • Huzrie Tota
 • Ilirjan Keco
 • Klevis Kovaci
 • Lefter Kuro
 • Majlinda Sulollari
 • Margarita Tola
 • Mario Pagria
 • Marjol Babi
 • Martin Arapi
 • Megi Teqja
 • Mimoza Cekrezi
 • Muhamet Zogaj
 • Pranvera Tahirllari
 • Roventa Sera
 • Sadik Aliaj
 • Simeon Treska
 • Sonila Dalani
 • Stroka Imer
 • Thoma Rafti
 • Valbona Rrapi
 • Yllson Shahinlli
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.10.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.10.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë