Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor në Sektorin e Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Durrës - kategoria: IV-a

 2. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Elbasan - kategoria: IV-a

 3. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Kopali
 • Aida Paci
 • Alban Preci
 • Alis Rama
 • Anilda Bibaj
 • Anxhela Laze
 • Anxhela Rugji
 • Arber Marashi
 • Ardit Omeri
 • Ariola Avdia
 • Bajram Poga
 • Besnik Muçolli
 • Denis Gjermeni
 • Dhimitër Pina
 • Dritan Kuci
 • Elona Vukaj
 • Elton Mufali
 • Elvis Huqi
 • Enea Zani
 • Ernes Bendo
 • Ernest Sinani
 • Ervis Cenaj
 • Esiona Ago
 • Fatbardha Toci
 • Fatjon Ramaj
 • Ferdinant Ismaili
 • Gerta Kazaferi
 • Gledis Kondi
 • Huzrie Tota
 • Ilirjan Mezini
 • Iva Bega
 • Jonida Hoxha
 • Klevis Kovaci
 • Klodjan Sula
 • Majlinda Bulku
 • Martin Arapi
 • Megi Teqja
 • Migena Celaj
 • Mimoza Mollosmani
 • Miranda Taka
 • Mustafa Uruçi
 • Nevret Jahollari
 • Pamela Dakli
 • Pjeter Marashi
 • Ramazan Preçi
 • Roventa Sera
 • Rozeta Lamaj
 • Samiramida Bashaj
 • Sejdi Qoshja
 • Shefqet Bahja
 • Sheqere Roçi
 • Valbona Cila
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.10.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.10.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë