Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Rregullimit të Profesioneve të Lira, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Rregullimit të Profesioneve të Lira, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Hysi
 • Aida Kaloci
 • Albion Sinani
 • Alket Çela
 • Alris Soko
 • Anisa Xake
 • Anjeza Gashi
 • Anxhelo Kovaci
 • Arber Delilaj
 • Arjeta Kaja
 • Artemisa Shquti
 • Astrit Osmani
 • Besnik Tozaj
 • Bledar Karaxha
 • Blendi Bimbli
 • Bora Selishta
 • Bruno Rexhaj
 • Denarda Kanaj
 • Denisa Varfi
 • Dorjana Llushi
 • Eda Gjinishi
 • Eduina Poci
 • Eljana Blaceri
 • Eljona Ruçi
 • Ema Berlat
 • Enea Babameto
 • Erdi Hoxhalli
 • Erinda Krasniqi
 • Eris Qesja
 • Erona Tahiraj
 • Etleva Lleshi
 • Eva Kenga
 • Geraldo Durdaj
 • Hatixhe Murrani
 • Ilda Markeçi
 • Ilidjona Malollari
 • Ilirjan Nerguti
 • Ina Shkurti
 • Ira Dedej
 • Jon Bedalli
 • Jonida Baba
 • Jonida Ndoni
 • Julian Rrista
 • Klestia Cekani
 • Kriti Trikshiqi
 • Lorena Hasa
 • Migena Kurti
 • Monika Lamce
 • Moreno Malevi
 • Nertila Bregu
 • Ornela Gjoni
 • Redion Luli
 • Rezario Kuçaj
 • Roland Ferrja
 • Samet Gurguri
 • Santjola Kodra
 • Shkëlzen Ypi
 • Sigi Zaimi
 • Valbona Devole
 • Valmira Fejza
 • Viktoria Spiro
 • Vilma Davidhi
 • Xhulia Çela
 • Zamira Saraçi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.10.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.