Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin Teknik, në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin Teknik, në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: IV-a

 3. Specialist në Sektorin Teknik, në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Hysi
 • Aida Nushi
 • Albana Mane
 • Anxhelo Kovaci
 • Arber Delilaj
 • Arenc Grabova
 • Armelinda Kasapi
 • Astrit Osmani
 • Besjan Rricku
 • Bledar Elezaj
 • Bledar Gallushi
 • Bledar Lulaj
 • Bonina Meleqi
 • Davis Visari
 • Denarda Kanaj
 • Eduard Dani
 • Edvin Sinani
 • Edvin Xhango
 • Ema Berlat
 • Ema Lazaj
 • Emirjon Mema
 • Erdi Hoxhalli
 • Erina Ago
 • Ermelinda Kalaja
 • Everest Dedja
 • Flamure Shkembi
 • Gezim Brahaj
 • Gramoz Çejku
 • Ilirjan Nerguti
 • Isidor Panxhi
 • Jetnor Zhaboli
 • Klodjan Xheja
 • Kriti Trikshiqi
 • Ledjan Baholli
 • Leonard Garuli
 • Lorisa Ajdini
 • Mario Kertusha
 • Nertila Biba
 • Raziola Amzaj
 • Rezario Kuçaj
 • Selim Deda
 • Severina Vangjeli
 • Shukri Marku
 • Suela Haxhija
 • Vasil Vasili
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.9.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.9.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.