Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor në Sektorin e Ekzekutimit të Pagesave Kombëtare, në Drejtorinë e Ekzekutimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

 2. Inspektor në Sektorin e Menaxhimit të Borxhit, në Drejtorinë e Financës, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adrian Sulo
 • Agim Bahja
 • Agim Paskali
 • Aida Stafaj
 • Albana Hodaj
 • Ana Muça
 • Anxhela Meta
 • Arjana Lleshaj
 • Aurel Memushaj
 • Besjan Rricku
 • Bledar Lulaj
 • Blerina Zyberi
 • Bruna Xhafaj
 • Brunilda Ballkoçi
 • Driton Agastra
 • Emanuela Losha
 • Eni Abazi
 • Eni Borishi
 • Eralda Alhysa
 • Ergesa Metkaj
 • Erion Prendi
 • Erisa Luzi
 • Erisa Mançellari
 • Erjena Therqaj
 • Erjona Serjani
 • Ermiola Muca
 • Fabjola Arapi
 • Fatbardha Mydinllari
 • Fatjona Kodra
 • Ilir Shurdha
 • Jetnor Zhaboli
 • Joana Tanellari
 • Kadri Shabanaj
 • Klidi Apostoli
 • Laureta Tare
 • Lorena Kristani
 • Meleq Hoxhaj
 • Miklovan Dervishi
 • Mimoza Corbaxhiu
 • Rigels Vrenjo
 • Selim Deda
 • Suzana Cakciri
 • Suzana Saliaj
 • Xhonsila Hoxha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.7.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.7.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.