Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Berat - kategoria: IV-b

 2. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Gjirokastër - kategoria: IV-b

 3. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Korçë - kategoria: IV-b

 4. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Korçë - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adhurim Rapaj
 • Albana Bala
 • Anilda Duni
 • Ardi Cakaj
 • Delina Rusi
 • Edison Oshafi
 • Elez Bega
 • Emiljano Capo
 • Eneda Ajdari
 • Enri Collaku
 • Enver Sulejmani
 • Gentjan Gazidedja
 • Grigor Qafzezi
 • Julian Kosho
 • Klaudia Amzaj
 • Kristi Skapera
 • Lorenc Zheku
 • Martin Mustafa
 • Ndricim Duka
 • Olgert Kodra
 • Olsi Kondillari
 • Rigels Vrenjo
 • Silva Kita
 • Taulant Loloçi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.7.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.7.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.