Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - kategoria: III-b

 2. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Vlorë - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Hysi
 • Adela Çullhaj
 • Adora Dautaj
 • Adriana Kalemaj
 • Amarildo Zere
 • Anila Berbati
 • Anis Konduri
 • Anisa Bali
 • Anjeza Kazheli
 • Antonjeta Zadrima
 • Arkont Guska
 • Armino Visha
 • Arnald Doçi
 • Artenisa Perkola
 • Aurela Aliaj
 • Besmir Shehu
 • Besnik Tozaj
 • Blendi Bimbli
 • Blerta Nikolli
 • Denarda Kanaj
 • Drini Nushi
 • Edvin Sinani
 • Emirjon Mema
 • Eneda Ajdari
 • Enila Myftaraj
 • Eralda Bardhi
 • Eraldo Smaçi
 • Erinda Krasniqi
 • Evisjana Krasniqi
 • Gentiana Deda
 • Gentjan Gazidedja
 • Gilberta Cullhaj
 • Gresa Jazxhi
 • Ilirjan Nerguti
 • Ina Saraçi
 • Irma Alushaj
 • Jasmina Daiu
 • Julian Beqiraj
 • Klesta Shehi
 • Lorisa Ajdini
 • Marjola Muhaj
 • Oerd Shamata
 • Olsi Zaimi
 • Ornela Gjoni
 • Santjola Kodra
 • Shukri Marku
 • Sonila Rudi
 • Taulant Hani
 • Vilma Davidhi
 • Xheni Axhami
 • Xheni Vasha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.7.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.7.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.Shënim:
Për shkak të pezullimit të procedurës së lëvizjes paralele, procedura e pranimit në shërbimin civil për grupin e pozicioneve 1777 - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor", nuk do të zhvillohet në datat e planifikuara si më sipër. Pranimi në shërbimin civil do të vijojë pas përfundimit të hetimit administrativ mbi procedurën e lëvizjes paralele.