Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Drejtorinë e Inspektimit të Përgjithshëm, në Ministrinë e Mbrojtjes - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Hysi
 • Admir Xhaka
 • Anis Konduri
 • Antonjeta Zadrima
 • Arenc Grabova
 • Arjana Culi
 • Artan Senka
 • Artenisa Perkola
 • Besnik Tozaj
 • Bora Shaholli
 • Edvin Sinani
 • Eljan Kasa
 • Ema Berlat
 • Emirjon Mema
 • Enver Sulejmani
 • Eralda Bardhi
 • Ermenita Alia
 • Esmeralda Beça
 • Florina Cenaj
 • Gentiana Deda
 • Gilberta Cullhaj
 • Hava Memko
 • Ilir Kasa
 • Ilirjan Nerguti
 • Ina Shkurti
 • Ines Tershalla ( Spahiu )
 • Ira Dedej
 • Jerin Imeraj
 • Klestia Cekani
 • Luljeta Cani
 • Myftar Xhakollari
 • Nadire Pilavi
 • Oerd Shamata
 • Ornela Gjoni
 • Renata Kocaqi
 • Sigi Zaimi
 • Taulant Hani
 • Tedi Turku
 • Vasillaq Balca
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.