Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Politikave dhe Strategjive të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adelina Lleshi
 • Agim Bahja
 • Albi Lushi
 • Ali Zotaj
 • Andi Vasili
 • Ardit Elezi
 • Armelinda Kasapi
 • Aurora Shurbani
 • Dajana Ndoj
 • Diana Meniku
 • Edisona Reçaj
 • Elida Boshnjaku
 • Elsa Tershalla
 • Eriola Zerani
 • Eristela Hoxha
 • Erjon Suparaku
 • Ermal Qose
 • Evis Sila
 • Florjan Kazazi
 • Gac Gjondrekaj
 • Klodian Naska
 • Luelda Ipeku
 • Mario Male
 • Matilda Ismaili
 • Oltjan Hamza
 • Orkida Rama
 • Rigels Vrenjo
 • Suzana Cakciri
 • Vasil Vasili
 • Xhonsila Hoxha
 • Zef Zefi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.