Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e PPP-ve, në Drejtorinë e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Koncesioneve dhe PPP-ve, në Drejtorinë e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adelina Lleshi
 • Adrian Sulo
 • Ali Zotaj
 • Anisa Caka
 • Ardit Elezi
 • Armelinda Kasapi
 • Aurora Shurbani
 • Brunilda Ballkoçi
 • Denisa Rexhep
 • Diana Meniku
 • Edisona Reçaj
 • Elsa Tershalla
 • Erina Mustafallari
 • Eriola Zerani
 • Ermal Muco
 • Ilva Hoxha
 • Jetnor Zhaboli
 • Juna Cano
 • Luelda Ipeku
 • Marilda Bakalli
 • Matina Hyka
 • Migena Vogli
 • Mirela Xhelo
 • Nilson Kurti
 • Orkida Rama
 • Rinald Repçe
 • Selim Deda
 • Suzana Saliaj
 • Vasil Vasili
 • Zhan Llusha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.