Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Bashkëfinancimit dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Bashkëfinancimit dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e PPP-ve, në Drejtorinë e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Hysi
 • Adriana Kalemaj
 • Agim Çekrezi
 • Anis Konduri
 • Anisa Bali
 • Anisa Mara
 • Arenc Grabova
 • Artenisa Perkola
 • Bora Selishta
 • Bora Shaholli
 • Dajana Skura
 • Denis Veseli
 • Dorjana Llushi
 • Edvin Sinani
 • Eglantina Bedini
 • Elidon Xhafa
 • Eljan Kasa
 • Eljana Blaceri
 • Ema Berlat
 • Emira Allmuca
 • Emirjon Mema
 • Eralda Bardhi
 • Eriona Kola
 • Ermenita Alia
 • Esjona Jahaj
 • Esmeralda Beça
 • Fatbardh Vrioni
 • Fation Hoxha
 • Florina Cenaj
 • Flutura Sherifaj
 • Gentjan Gazidedja
 • Gentjana Zallumi
 • Gerhard Idrizi
 • Hava Memko
 • Ilirjan Nerguti
 • Ina Shkurti
 • Ines Tershalla ( Spahiu )
 • Ioann Çeli
 • Ira Dedej
 • Jonida Ndoni
 • Kristina Anxhara
 • Laureta Mehmetaj
 • Lorena Janaqi
 • Lorisa Ajdini
 • Malvina Sira
 • Mariela Basha
 • Megi Strakosha
 • Nadire Pilavi
 • Ndricim Duka
 • Oerd Shamata
 • Ornela Gjoni
 • Shukri Marku
 • Taulant Hani
 • Valbona Ndoci
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.