Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Korçë - kategoria: IV-b

 2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Gjirokastër - kategoria: IV-b

 3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Përmet - kategoria: IV-b

 4. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Sarandë - kategoria: IV-b

 5. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Sarandë - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Albana Malçi
 • Alda Basho
 • Andi Bani
 • Andrin Vuksanaj
 • Arjana Reçi
 • Besnik Tozaj
 • Bledjan Dikellari
 • Blerand Daja
 • Blerta Çomo
 • Brunilda Kaçori Dine
 • Brunilda Krashi
 • Donilda Bylyku
 • Eglantin Dajti
 • Eljana Blaceri
 • Elsa Çuku
 • Emirjon Mema
 • Eneda Ajdari
 • Esmeranda Zene
 • Etjen Agushi
 • Fatjona Xhuti
 • Gentjan Gazidedja
 • Gledia Ajaz
 • Hava Memko
 • Iris Hasani
 • Katerina Tane
 • Klau Ogrenaj
 • Klevis Cake
 • Mirlinda Shabani
 • Monika Laçi
 • Rakel Mucaj
 • Shukri Marku
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.