Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Durrës - kategoria: IV-b

 2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Elbasan - kategoria: IV-b

 3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Elbasan - kategoria: IV-b

 4. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Kukës - kategoria: IV-b

 5. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tropojë - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Albana Malçi
 • Albert Hysa
 • Alket Çela
 • Anisa Bali
 • Ardit Preçi
 • Arenc Grabova
 • Arjana Reçi
 • Armando Vata
 • Armino Visha
 • Beqir Basha
 • Besnik Tozaj
 • Brunilda Krashi
 • Brusilda Bilali
 • Dafina Gora
 • Dardan Shllaku
 • Dashmira Çejku
 • Edvin Sinani
 • Eglantin Dajti
 • Eljan Kasa
 • Elona Emiri
 • Elsa Çuku
 • Emirjon Mema
 • Eneda Ajdari
 • Erinda Ahmetaj
 • Erlinda Plyku
 • Esmeranda Zene
 • Etjen Agushi
 • Florina Cenaj
 • Gafurr Rexha
 • Gentjan Gazidedja
 • Gentjana Skenderi
 • Halim Peca
 • Hava Qerimi
 • Ioann Çeli
 • Irena Gorrica
 • Iris Spahiu
 • Julian Shehu
 • Lindita Skura
 • Mario Tola
 • Marjola Halleshi
 • Oerd Shamata
 • Oligerta Çela
 • Orgesa Macaj
 • Sara Lleshi
 • Shpati Nexha
 • Shukri Marku
 • Suela Dalipi
 • Tedi Turku
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.