Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria: III-b

 2. Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria: III-b

 3. Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria: III-b

 4. Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria: III-b

 5. Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Haxhi
 • Adelina Lleshi
 • Agim Bahja
 • Alban Gusho
 • Altin Hila
 • Andi Kroi
 • Andi Vasili
 • Anesti Semini
 • Anilda Duni
 • Anketa Nexhipi
 • Arben Soxhuku
 • Ardit Elezi
 • Ardit Omeri
 • Arlinda Terlija
 • Armelinda Kasapi
 • Besnik Tozaj
 • Betime Gjorreta
 • Bledar Lulaj
 • Bledar Meta
 • Dila Kola
 • Doliana Tasi
 • Elvis Çela
 • Enea Caushaj
 • Eridian Dinaku
 • Ermiola Muca
 • Fatbardha Shpati
 • Fiqiri Gjeta
 • Florenc Gora
 • Florina Cenaj
 • Florjan Kazazi
 • Gafurr Deda
 • Gentiana Faslia
 • Gentjan Gazidedja
 • Gerta Pajo
 • Gerzheta Akshia
 • Ines Tershalla ( Spahiu )
 • Jetnor Zhaboli
 • Jonida Gega
 • Jonida Hoxha
 • Junada Loçka
 • Juxhina Ballaci
 • Kledian Kadriu
 • Lindita Rama
 • Lorena Janaqi
 • Madaela Dashaj
 • Majlinda Plisi
 • Mimoza Selimi
 • Mustafa Uruçi
 • Nebi Memushaj
 • Nesibe Gjeçi
 • Nilson Kurti
 • Olta Saliasi
 • Orgeta Kapllani
 • Redion Gjata
 • Renald Bunaj
 • Samiramida Bshaj
 • Shpëtim Topalli
 • Spase Male
 • Xhavit Sula
 • Xheni Vasha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.