Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist (TI) në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Dixhital, në Drejtorinë e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-b

  2. Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe IT, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - Kategoria: III-b

  3. Specialist (TI) në Sektorin Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare - Kategoria: IV-a

  4. Specialist (TI) në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit - Kategoria: IV-a

  5. Specialist në Sektori i e-Shkollës dhe Teknologjisë, në Drejtorinë e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: III-b

  6. Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Sistemeve Mjekësore, në Ministrinë e Shëndetësisë - Kategoria: III-b

  7. Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Autoritetin Rrugor Shqiptar - Kategoria: IV-a

  8. Specialist në Sektorin e Përpunimit, Menaxhimit të Arkivës dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Arkivën Shtetërore të Sistemit Gjyqësor - Kategoria: IV-b

  9. Specialist në Sektorin e Zhvillimit, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - Kategoria: III-b

  10. Specialist (TI) në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Dixhital, në Drejtorinë e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ALBA SHKËLQIMI
2. ARMANT VOGLI
3. EDMOND KORBI
4. ENDRI TOÇILA
5. ENKELEJD BRAHO
6. ERSILA QERAMIXHIU
7. MARILDA KALEMASI
8. ORNELA BEGU
9. RONELA ALVORA
10. SUELA GJIMI