Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë e Shërbimeve, në Departamentin e Administrimit dhe Shërbimeve, në Kryeministri - Kategoria: III-b

  2. Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Projekteve, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve dhe Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve - Kategoria: IV-a

  3. Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Projekteve, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve dhe Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve - Kategoria: IV-a

  4. Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Projekteve, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve dhe Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve - Kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. AIDA HAMITI
2. ANDREA SHLLAKU
3. ARDIT GABILI
4. DENIS LAZE
5. ERMAL BAKIU
6. IGLI ALLIU
7. JETMIRA SULA
8. KLAUDIA SHARKA
9. LORENA CENALIA
10. MIMOZA GJANA
11. XHULJETA PRIFTI