Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Doganier në Zyrën Doganore Vermosh, në Sektorin e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Shkodër - kategoria IV-a

  2. Doganier në Zyrën Doganore Qafë-Prush, në Sektorin e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Kukës (Morinë) - kategoria: IV-a

  3. Doganier në Zyrën Doganore Shishtavec, në Sektorin e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Kukës (Morinë) - kategoria IV-a

  4. Doganier në Zyrën Doganore Qafë-Morinë, Tropojë, në Sektorin e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Kukës (Morinë) - kategoria IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. EGRETA HAKORJA
2. ENXHI KAJA
3. ILAVIO KOLLACEJ
4. ISMET MËRTINAJ
5. JONA METI
6. LUDMILLA BEJKO
7. NAGIP NURISHAJ
8. PAULIN VATA
9. SELINA PRELAJ
10. TONIN BOKAJ