Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Inspektor në Sektorin e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve Kombëtare, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave) - kategoria: III-b

  2. Inspektor në Sektorin e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve IPARD, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

  3. Inspektor në Sektorin e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve IPARD, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ADRIAN SULO
2. ARBËR XHELO
3. ARDIT ELEZI
4. ARJOLA ASLLANAJ
5. ASTRIT KODRA
6. BEKTASH SHEHU
7. EDUARD MARKU
8. ENTON DAMA
9. ERGYST SHQIPE
10. EVEREST DEDJA
11. MITAT SHULI
12. OLTA KODRA
13. YLLI FEJZULLA