Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

 1. Specialist në Sektorin e Lejeve Mjedisore, në Drejtorinë e Vlerësimit të Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Cilësisë së Mjedisit, në Drejtorinë e Gjendjes dhe Cilësisë së Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - kategoria: IV-a

 3. Specialist në Sektorin e Përgjegjësive Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - kategoria: IV-a

 4. Specialist në Sektorin e Lejeve Mjedisore, në Drejtorinë e Vlerësimit të Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - kategoria: IV-a

 5. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës - kategoria: IV-b

 6. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës - kategoria: IV-b

 7. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës - kategoria: IV-b

 8. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Vlorë - kategoria: IV-b

 9. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Vlorë - kategoria: IV-b

 10. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Vlorë - kategoria: IV-b

 11. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan - kategoria: IV-b

 12. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan - kategoria: IV-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ARVENA FEJZULLAI
2. BESNIK TOZAJ
3. ENDRITA MUCA
4. HENRI BAÇINOZI
5. JOLA PROKO
6. JONA MEMO
7. KETIANA RESULI
8. LORENA KAPAJ
9. LORENC ISLAMAJ
10. MARSILDA COME
11. OLTJANA TELHAJ
12. TEA ALIKAJ
13. XHIBERTO BAKRRI