Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

  2. Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

  3. Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

  4. Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ADELAJD TABAKU
2. AIDA KOÇI
3. ALTIN SELIMI
4. ELIS TORA
5. ELTON KALEMI
6. ENEIDA BINAJ
7. ENIS BREGU
8. ENTELA XHAKOLLARI
9. EVISA DUKA
10. GREISA CINO
11. GRETA MEHMETI
12. HAMIDE GJOSHI
13. JONIADA BARJABA
14. MARINELA MEMELLI