Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

  2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

  3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ALBANA MALÇI
2. ALDA MARKU
3. ANISA XAKE
4. ANTONJETA ZADRIMA
5. ARDITA KURTI
6. EDITA PAPA
7. EDVIN SINANI
8. ERIONA KOLA
9. ERLINDA PLYKU
10. FLORENC DAUTI
11. GRID MARKU
12. HAVA MEMKO
13. JETMIR DEDAJ
14. MIMOZA MARKO
15. RENATA KOCAQI
16. SARA LLESHI
17. SHPATI NEXHA