Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Pukë - kategoria: III-b

  2. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Pogradec - kategoria: III-b

  3. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Kurbin - kategoria: III-b

  4. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Mat - kategoria: III-b

  5. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Krujë - kategoria: III-b

  6. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Lushnje - kategoria: III-b

  7. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Gjirokastër - kategoria: III-b

  8. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Lezhë - kategoria: III-b

  9. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: III-b

  10. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Elbasan - kategoria: III-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. GENTJAN GAZIDEDJA
2. KLODIAN HAJVAZI
3. LEONARD PERJAKU
4. LINDITA LELÇAJ
5. ROLAND SULIKA